ABCDEFGHIJKLMNOPQR

RomName Publisher Year Country PlatForm ROMs
X0rzMetal Soft (Vampier)20093
Xevious - Fardraut SagaNAMCO19894
Xevious MicroZemina19901
XyxologTAITO19844
XphereKaroshi Corporation20071
XSpelunkerBrain Games20174
XenonMelbourne House19881
XRacingBrain Games20186
XVMNAMCO19891